Inleiding  |  Kunstverzamelingen   |  Culturele evenementen in het park  |  Culturele activiteiten buitenshuis  |  Stuurgroep Kunst   |  Tentoonstellingen

 

Culturele activiteiten buitenshuis

Naast de organisatie van activiteiten op het Hamel zelf, wil de Stichting ook deelnemen aan culturele evenementen buiten de eigen muren. Dit kan de vorm aannemen van een participatie in de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen. Bij voorkeur wordt echter uitgekeken naar mogelijkheden tot structurele samenwerking met vaste partnerinstellingen. De eerste in de rij zijn de Musea Maaseik, waarmee de Stichting nauwe banden onderhoudt.

Het Museactron te Maaseik kreeg in 2005 het aanbod om een 17deeeuws schilderij aan te kopen, dat de zeven werken van barmhartigheid voorstelt. De eigenaar had het schilderij bij Christie’s laten schatten en daar werd geadviseerd om het paneel in zeven aparte delen te verkopen. Dank zij de financiële tussenkomst van de Stichting kon het Museactron dit kunstwerk van de ‘ondergang’ redden. Na restauratie in een gerenommeerd atelier te Maastricht wordt het schilderij in het Apotheekmuseum geplaatst. De Stichting steunt overigens ook de restauratie van dit museum, dat de oudste private apotheek van België is. Als blijk van waardering voor deze nauwe samenwerking gaf de Stad Maaseik aan de nieuwe aula in de minderbroedersklooster de naam ‘Aula de Moffarts’.


        Kasteel het Hamel • Burggrachtstraat 20-21 • B-3560 LUMMEN • Tel 013.33.80.36 • Fax 013.67.44.07 • info@stichting-demoffarts.be